Virtuelt Teatersamvær

Den Danske Scenekunstskole 2020


Hvordan kan man etablere en publikumskontrakt i et scenekunstunivers, hvor der virtuelt er flere skuespillere og publikummer til stede samtidig?

Det var det centrale fokus i dette laboratorieprojekt. Spørgsmålet blev undersøgt medafsæt i ’Alice i Eventyrland’ -en historie om ’at falde igennem hullet’ til en anden verden, hvor man konfronteres med en anderledes logik.

I samarbejde med dramaturg og ph.d. Anna Lawaetz og performerne Dennis Rivin og Marie-Louise Werner gennemførte projektholderJeppe Lawaetzen tredages workshop, hvor publikum blev inviteret ind til kontrollerede delforsøg i kortere time-slots. Skuespillerne og publikum befandt sig fysisk i forskellige rum, men i det samme virtuelle rum. Deltagerne mødtes i et virtuelt chatrum med en virtuel scenografi, som var bygget op til formålet.

Formålet med laboratorieundersøgelsen var at indkredse, hvordan man arbejder med publikumselementet i XR-teknologier. Gennem workshoppen blev forskellige metoder til at få publikum til at blive trygge ved rammerne afprøvet og publikums reaktioner og forhold til udstyret og den fortalte historie blev registreret.


KUV-projekt ved Den Danske Scenekunstskole 2020.


Kunstnerisk- og teknisk leder: Jeppe Lawaetz/Lawaetz Aesthetics

Dramaturg: Anna Lawaetz/Lawaetz Aesthetics

Performere: Dennis Rivin, Marie-Louise Werner

Programmør: Jeppe Jost Etzerodt

Speak: Thomas Winther

Musik: SIlja Lawaetz/Lawaetz Aesthetics

Præsentation af KUV projektet 18. juni 2021