Salt

Det Olske Orkester 2019

pressegif-1200px-15fps-1
presse26
presse36
presse24
presse18
presse54
presse62-1


1893 drukner 26 fiskere fra Harboøre under en storm.
Under begravelsen fordømmer den indremissionske præst Carl Moe i sin lig-tale flere af de druknede, som ikke var troende, hvilket udløser stor forargelse i mange kredse. Blandt andet den unge grundtvigianske Morten Rask fra Socialdemokraten bliver meget oprørt. Han påtager sig nu, som sin livsopgave, at afsætte Carl Moe fra sin præstegerning og befri den indremissionske by fra den undertrykkelse han mener, den lever under.
Han rejser til Harboøre, men møder ikke fjenden i form af enkeltpersoner, men et stærkt solidarisk kollektiv. Det gør hans mission vanskeligere. Hver gang han søger kontakt med et enkelt menneske, i håbet om at høre en erkendelse af underkuelse i det indre missionske samfund, bliver han afvist.
Men en dag møder han barnet Ida, hvis druknede far var en af de fordømte og som Ida er fuldt ud overbevist om, nu lever i helvede. Med det uskyldige barn som spydspids, kæmper Morten Rask nu en kamp, der både handler om at redde de indremissionske fiskere ud af et fællesskab, de ikke ønsker at forlade, men også en kamp der handler om at kalde en druknet far tilbage til sin datter for at tage afsked.

Historien i SALT er inspireret af historiske hændelser samt af Hans Kirks roman Fiskerne og er 2. del af Det Olske Orkesters trilogi ”En nations selvhad – Danmark mellem skam og selvovervurdering”, der omhandler danskernes selvforståelse gennem de sidste 300 år, og hvordan den har formet vores forhold til omverdenen.
SALT udspilles i en dramatisk historie i et poetisk og fysisk ekspressivt formsprog udført af et kompagni på 6 skuespillere og dansere. Lys-projektioner af flydende oceaner og vestenvind, sprukne stemmer i salmesang, kollektivets tæthed og varme fylder rummet samt ikke mindst modsætningerne mellem den ensomme tvivl og den kollektive fundamentalisme.


Gulvprojektioner, lysdesign, scenografi.